KAHOSTAV

je stavebná spoločnosť s viac ako 24 ročnou tradíciou a skúsenosťami v obore špeciálneho zakladania stavieb,vodohospodárskych stavieb,pozemných stavieb a realizácie kompletných betónových konštrukcii.

sa podiela aj na realizácii stavieb v oblasti životného prostredia a enviromentu, so zámerom prispieť k ich skvalitneniu.

je moderná spoločnosť,ktorú reprezentuje tvorivý kolektív odborníkov. Spoľahlivosťou a kvalitou úspešne kráčame na stavebnom trhu,čo môžu potvrdiť naše referencie a spokojnosť našich obchodných partnerov či zo štátneho alebo súkromného sektoru a odovzdanými stavebnými dielami do ich užívania.

NAŠE SLUŽBY

Pozemné stavby

Výstavba polyfunkčných objektov a rodinných domov

Vodné stavby

Výstavba ČOV, ČS, MVE, hate, zhybky, hrádzové priepusty, kanalizácie gravitačné a podtlakové

Zakladanie stavieb

Realizácia ochrany stavebných jám štetovnicami, berlínskym pažením. Spúšťané objekty a injektáž

AKTUÁLNA VÝSTAVBA

Vila M - Záhorske sady
Vila M - Záhorske sady
Prekládka vodovodu Ponitran 2. etapa
Prekládka vodovodu Ponitran 2. etapa
PK Bosákova IV.C etapa
PK Bosákova IV.C etapa
Most Komárno - štetovnice
Most Komárno - štetovnice

REFERENCIE

 • KAHOSTAV za svoju existenciu realizovala viac ako 500 menších, stredných, veľkých a špeciálnych stavieb.

  • RD Palisády Bratislava
  • PD Bosákova - Šusteková II.b etapa, Bratislava
  • PD Bosákova - Šusteková II.a etapa, Bratislava
  • PD Lužná - Budova C, Bratislava
  • PD Lužná - Budova B, Bratislava
  • PD Lužná - Budova A, Bratislava
  • RD Pernek
  • PO Bosákova III.b etapa, Bratislava
  • PO Molecova, Bratislava
  • Ferroservis Bratislava
 • KAHOSTAV za svoju existenciu realizovala viac ako 500 menších, stredných, veľkých a špeciálnych stavieb.

  • PD Bosáková - Šusteková II.b a II.a etapa, Bratislava
  • Prekládka vodovodu Ponitran I. etapa
  • D4R7 - prekládka horúcovodu
  • Jaguár Land Rover
  • Nemak Slovakia - technologický projekt č.5
  • Budova pre administratívu, správu, riadenia a služby Bratislava
  • ČOV Topoľčany
  • ČOV Bánovce nad Bebravou
  • Polyfunkčný obytný súbor KIVIKKO 3
  • Twin city - infraštruktúra I. etapy
  • Marianka - berlínske paženie
 • KAHOSTAV za svoju existenciu realizovala viac ako 500 menších, stredných, veľkých a špeciálnych stavieb.

  • Areálová kanalizácia - Pestovateľská ulica, Bratislava
  • Retenčná nádrž - Dobré bývanie
  • Marel Slovakia - betonáž pod vodou
  • ČOV Rohožník - dosadzovacie nádrže
  • Spúšťaná ČS - Podunajské Biskupice, Prašice a Kostolište
  • Zhybky na Chotárnom kanáli a kanáli Vrbina
  • ČOV Krakovany - SO 08
  • Vákuová kanalizácia Vajnory II.etapa - 2. časť
  • Polyfunkčný obytný súbor KIVIKKO 3
  • ČOV Dechtice
  • Odľahčovacia komora Pezinok
  • Armatúrne komory Topoľčany
  • Kanalizácia Gajary

KONTAKT

Stredisko

Elektrárenska č.5

830 00 Bratislava

Poštová adresa

Kahostav, spol. s r.o.

P.O.Box 157

830 00 Bratislava

Fakturačná adresa

Kahostav, spol. s r.o.

Pezinská 1098.

911 01 Malacky

Kontakt

Email: khandl@kahostav.sk

Telefón: +421 2 444 58 928