Domov

Kahostav spol.s r.o.

je stavebná spoločnosť s viac ako 16 ročnou tradíciou a skúsenosťami v obore špeciálneho zakladania stavieb,vodohospodárskych stavieb,pozemných stavieb a realizácie kompletných betónových konštrukcii.

Naša spoločnosť sa podiela aj na realizácii stavieb v oblasti životného prostredia a enviromentu, so zámerom prispieť k ich skvalitneniu.

Sme moderná spoločnosť,ktorú reprezentuje tvorivý kolektív odborníkov. Spoľahlivosťou a kvalitou úspešne kráčame na stavebnom trhu,čo môžu potvrdiť naše referencie a spokojnosť našich obchodných partnerov či zo štátneho alebo súkromného sektoru a odovzdanými stavebnými dielami do ich užívania.

Kontakty


• Kahostav spol. s r.o.
• Prevádzka : Elektrárenská 5, Bratislava
• Korešpondečná adresa : P.O. Box 157, 830 00 Bratislava
• E-mail : khandl@kahostav.sk
• Telefón : 02 / 44458929
• Fax : 02 / 44458928

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 13459/B

CertifikátyPolitika kvality

Copyright © 2013 Kahostav spol. s r.o. všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok.