Naše zameranie

Špeciálne zakladanie stavieb

  • štetovnicové steny
  • záporové paženia (Berlínske paženie)
  • podzemné steny
  • spúšťané objekty
  • Injektáž

Vodohospodárske stavby

  • stavby z vodostavebných betónov ČOV, ČS, MVE, hate,
  • hrádzové priepusty, zhybky a iné
  • kanalizácie gravitačné a podtlakové

Pozemné stavby

  • kompletné betónové konštrukcie

Stavby ekologického charakteru

Kontakty


• Sídlo : Pezinská 1098, 901 17 Malacky
• IČO : 34 145 061
• DIČ : 2020358637
• Prevádzka : Elektrárenská 5, Bratislava
• Korešpondečná adresa : P.O. Box 157, 830 00 Bratislava
• E-mail : khandl@kahostav.sk
• Telefón : 02 / 44458929
• Fax : 02 / 44458928

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 13459/B

CertifikátyPolitika kvality

Copyright © 2013 Kahostav spol. s r.o. všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok.